Projektgrupp till I-konferens

Vill du vara med och visa upp Lund och vår sektion för I-Sverige? Sök till projektgruppen för I-konferensen Lund! Varje termin träffas Styrelserna på de fem stora I-sektionerna (LTH, LiTH, Chalmers, KTH och LTU) i Sverige på en så kallad I-konferens. Samarbetet kallas för I-Sverige och ämnar att sammanfoga sektionerna och arbeta för gemensamma mål…