CEQ-lunchföreläsning med Karim och Jonas

Torsdagen den 28e april höll SRI i ännu en lunchföreläsning där grundarna av kursutvärderingssystemet på LTH, Karim Andersson och Jonas Borell, kom och föreläste om CEQ-systemet. De tog bland annat upp varför CEQ:er finns, vad som händer före, under och efter de fyllts i samt hur högre svarsfrekvens ger bättre förutsättningar för att kunna förändra…

Capacent Female Talent Program

Are you a driven female student and curious about a career in management consulting? If so, Capacent offers just the right opportunity for you! The purpose of Capacent Female Talent Program is to show you Capacent’s view of management consulting, the Nordic way, and inspire talented young women to pursue a career within this challenging…