Valberedningens nominering Extrainsatt Sektionsmöte 19/2

Den 19e februari är det dags för sektionens extrainsatta sektionsmöte. På mötet ska en förtroendevald post på sektionen väljas. Inför detta har kandidater intervjuats och nedan presenteras Valberedningens nominering. Notera att detta är Valberedningens rekommendation men att det är mötet som fattar det slutgiltiga beslutet den 19e februari. Möjligheten att motkandidera eller nominera någon annan att motkandidera…

Phadderinfo!

Dags att söka phadder! Nu har vi i phøset äntligen dragit igång rekryteringen av phaddrar inför nollningen 2018! För dig som inte kunde närvara under mötet (eller om du glömt vad vi sa) kommer här en sammanfattning av all information som är relevant om du är sugen på att söka till phadder. Vilken typ av…