Valberedningens nomineringar inför Vårterminsmötet

Den 24:e april är det dags för sektionens Vårterminsmöte. På mötet ska flera förtroendevalda poster på sektionen väljas. Inför detta har kandidater intervjuats och nedan presenteras Valberedningens nomineringar. Notera att detta är Valberedningens rekommendationer men att det är mötet som fattar slutgiltiga beslutet den 24:e april. Möjligheten att motkandidera eller nominera någon annan att motkandidera står öppen…