Reach higher with Arkwright!

Arkwrights Stockholmskontor växer och nu söker vi associates och inför 2019. Vi är en renodlad strategibyrå med 100 managementkonsulter på våra kontor i Stockholm, Oslo och Hamburg. Läs mer på: http://www.arkwrightgroup.com/talents.html