I-sektionens Vårterminsmöte 2019

Tisdagen den 16:e april är det äntligen dags för sektionsmöte! Mötet kommer hållas i sal M:A i Maskinhuset. Sektionsmötet är vårt högsta beslutande organ och här har alla medlemmar chans att påverka vår sektions arbete och göra sin röst hörd! Det kommer att bli en helkväll med många spännande val, ny budget samt propositioner och motioner för…