Poster utlyses till Höstterminsmötet 2019

Hej sektionen! Idag öppnar möjligheten att nominera kandidater till de poster som ska väljas på höstterminsmötet 2019.  De poster som utlyses är:   Eventansvarig Ansvarig för Extern kontakt  Socialt ansvarig Kommunikationsansvarig  Representanter till Valberedningen (3 st)  Skyddsombud Studiesociala ombud (2 st)  Vice Kassör, extern kontakt  Ordförande för Näringslivsutskottet  Ordförande för Informationsutskottet  Ordförande för Prylutskottet  Cafémästare  Ordförande…