Valberedningens nomineringar inför Höstterminsmötet 2019

Den 26:e november är det dags för sektionens Höstterminsmöte. På mötet ska flera förtroendevalda poster på sektionen väljas. Inför detta har kandidater intervjuats och nedan presenteras valberedningens nomineringar. Notera att detta är valberedningens rekommendationer men att det är mötet som fattar det slutgiltiga beslutet den 26:e november. Möjligheten att motkandidera eller nominera någon annan att…