Styrelsen

Här hittar du information om den nuvarande styrelsen och dess syfte.

Styrelsens roll

Styrelse -n -r: Sektionens verksamhet leds av sektionens styrelse, vilken väljs av sektionsmedlemmarna. Styrelsen är sektionens högst beslutande organ efter sektionsmötet och tar således större och mindre beslut som rör sektionens verksamhet och ekonomi.

Styrelsen är även de som representerar sektionen inför LTH:s institutioner och teknologkåren samt inför andra sektioner på LTH och inför andra I-sektioner i Sverige. Gruppen består av ordförande, vice ordförande, administrativt ansvarig, kassör samt de sittande gruppbenssordförandena.

Vi i styrelsen träffas minst en gång varje vecka och vill gärna att du hör av dig om du har någon fråga du vill att vi ska ta upp. Kontakta isåfall:

Ivar Fagerfjäll
Ordförande
ordf@isek.se

Styrelsemedlemmar

Bild på Emil Sundestrand
EMIL SUNDESTRAND
ANSVARIG FÖR EXTERN KONTAKT
externkontakt@isek.se
Bild på Linus Gustafsson
LINUS GUSTAFSSON
KOMMUNIKATIONSANSVARIG
kommunikation@isek.se
Bild på Theo Larsson Malmstedt
THEO LARSSON MALMSTEDT
SOCIALT ANSVARIG
socialt@isek.se
Bild på Emilie Spens
EMILIE SPENS
EVENTANSVARIG
event@isek.se
Bild på Cornelia Karlsson
CORNELIA KARLSSON
ANSVARIG FÖR UTBILDNINGSFRÅGOR
utbildning@isek.se
Bild på Ivar Fagerfjäll
IVAR FAGERFJÄLL
ORDFÖRANDE
ordf@isek.se
Bild på Alexandra Haglund
ALEXANDRA HAGLUND
VICE ORDFÖRANDE
vice@isek.se
Bild på Niels Gudde
NIELS GUDDE
ADMINISTRATIVT ANSVARIG
admin@isek.se
Bild på Isak Idoff
ISAK IDOFF
KASSÖR
kassor@isek.se