Styrelsen

Här hittar du information om den nuvarande styrelsen och dess syfte.

Styrelsens roll

Styrelse -n -r: Sektionens verksamhet leds av sektionens styrelse, vilken väljs av sektionsmedlemmarna. Styrelsen är sektionens högst beslutande organ efter sektionsmötet och tar således större och mindre beslut som rör sektionens verksamhet och ekonomi.

Styrelsen är även de som representerar sektionen inför LTH:s institutioner och teknologkåren samt inför andra sektioner på LTH och inför andra I-sektioner i Sverige. Gruppen består av ordförande, vice ordförande, administrativt ansvarig, kassör samt de sittande gruppbenssordförandena.

Vi i styrelsen träffas minst en gång varje vecka och vill gärna att du hör av dig om du har någon fråga du vill att vi ska ta upp. Kontakta isåfall:

Tor Fröjd
Ordförande
ordf@isek.se

Styrelsemedlemmar

Bild på Felice Gelin
FELICE GELIN
ANSVARIG FÖR EXTERN KONTAKT
externkontakt@isek.se
Bild på Klara Eliasson
KLARA ELIASSON
KOMMUNIKATIONSANSVARIG
kommunikation@isek.se
Bild på Hobbe Zachau
HOBBE ZACHAU
SOCIALT ANSVARIG
socialt@isek.se
Bild på Hanna Gøtzsche Frederiksen
HANNA GØTZSCHE FREDERIKSEN
EVENTANSVARIG
event@isek.se
Bild på Josefine Falk
JOSEFINE FALK
ANSVARIG FÖR UTBILDNINGSFRÅGOR
utbildning@isek.se
Bild på Tor Fröjd
TOR FRÖJD
ORDFÖRANDE
ordf@isek.se
Bild på Ella Janfalk
ELLA JANFALK
VICE ORDFÖRANDE
vice@isek.se
Bild på Anton Nyberg
ANTON NYBERG
ADMINISTRATIVT ANSVARIG
admin@isek.se
Bild på Ivar Fagerfjäll
IVAR FAGERFJÄLL
KASSÖR
kassor@isek.se