Styrelsen

Skicka ett meddelande till styrelsen
Ordförande: Ivar Fagerfjäll ordf@isek.se
Vice ordförande: Alexandra Haglund vice@isek.se
Ansvarig för utbildningsfrågor: Cornelia Karlsson utbildning@isek.se
Administrativt ansvarig: Niels Gudde admin@isek.se
Kassör: Isak Idoff kassor@isek.se
Kommunikationsansvarig: Linus Gustafsson kommunikation@isek.se
Ansvarig för extern kontakt: Emil Sundestrand externkontakt@isek.se
Event ansvarig: Emilie Spens event@isek.se
Socialt ansvarig: Theo Larsson Malmstedt socialt@isek.se