Styrelsen

Skicka ett meddelande till styrelsen
Ordförande: Ivar Fagerfjäll ordf@isek.se
Vice ordförande: Alexandra Haglund vice@isek.se
Ansvarig för utbildningsfrågor: Cornelia Karlsson utbildning@isek.se
Administrativt ansvarig: Niels Gudde admin@isek.se
Kassör: Isak Idoff kassor@isek.se
Kommunikationsansvarig: Klara Eliasson kommunikation@isek.se
Ansvarig för extern kontakt: Felice Gelin externkontakt@isek.se
Event ansvarig: Hanna Gøtzsche Frederiksen event@isek.se
Socialt ansvarig: Hobbe Zachau socialt@isek.se