Filarkiv

Här hittar du I-sektionen dokument. Samtliga mötesprotokoll och styrdokument uppdateras kontinuerligt och vill du läsa mer om Sektionens grundläggande värderingar och regler är detta stället för dig.

Styrelsemötesdokument

Styrelsen håller möten regelbundet, här hittar du dagordning, protokoll och eventuella äskningar

Filer

Webbdokument

När du ska uppdatera innehållet på hemsidan kan det vara bra att ha en lathund till hands

Mallar

Här finns länkar till mallar som du kan använda